Polecamy

Pierwsza wojna w niebie: Dziedzictwo - o książce słów kilka

Tak sobie myślimy o tym obszarze, blisko 900 stron. Saga aniołów, początek trylogii, no i kilka ciekawych albo i nie, tekstów. Próbki na...

GDPR

GDPR - z ang. General Data Protection Regulation tj. Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, stosowane jest w serwisie www.seeik.pl
Wszelkie zasady są ogólnie dostępne i ukazane Użytkownikom, którzy korzystając z serwisu, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych. 
Polityka ta ma zastosowanie w stosunku do innych stron, prowadzonych przez Stowarzyszenie SEEiK, tj. www.upap.eu i www.uzielmora.eu


Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem Państwa danych osobowych jest organizacja pozarządowa (stowarzyszenie rejestrowe):

Stowarzyszenie Edukacji Ekologicznej i Kulturalnej SEEiK
ul. Wileńska 36/1 11 – 700 Mrągowo
NIP 7422132779 REGON 280115424
KRS 0000253880
Email: biuro@seeik.pl

  1. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach marketingowych. Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest analiza statystyk odwiedzin strony i ochrona serwisu. Administrator korzysta z narzędzi Google, w tym Google Analytics oraz reklam AdSense wykorzystujących pliki cookies do oceny preferencji użytkownika.
  2. Administrator dokłada wszelkich starań w celu ochrony danych, jak również szczegółowo informuje o ich wykorzystaniu przy stosowaniu – komentarzy, formularza kontaktowego czy użycia linków do mediów społecznościowych.
  3. Korzystając z serwisu, użytkownik zgadza się na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora tj. Stowarzyszenie Edukacji Ekologicznej i Kulturalnej SEEiK. Zewnętrznym odbiorcą danych, narzędziem analizującym statystyki jest Google Analytics prowadzone i zarządzane przez firmę Google.
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności organizacji pozarządowej (Stowarzyszenia SEEiK) lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  5. Użytkownik serwisu ma prawo do wglądu do swoich danych wykorzystywanych przez Administratora tj. Stowarzyszenie SEEiK, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  6. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (jedynie na ich wyraźne żądanie i o tyle, gdy będzie posiadał stosowne możliwości w tym zakresie).
  7. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (jako czasopismo, chronimy dane osobowe zgodnie z Prawem prasowym, także wszelkie informacje przesyłane nam przez osoby trzecie, a ich treść jest zanonimizowana oraz przetwarzana wyłącznie przez osoby uprawnione). Jedynie decyzja Sądu, zobowiązuje nas do przedstawienia treści otrzymanych maili lub wiadomości w zakresie zachowania tzw. tajemnicy dziennikarskiej.
  8. Przetwarzane dane dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza do komentowania artykułów – przesyłane dane to: imię i nazwisko (ewentualnie nick), zdjęcie (ewentualnie avatar z serwisów społecznościowych) oraz IP lub dane o lokalizacji, przeglądarce, czasie i dacie dostępu.

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Jeśli chcesz przeszukać nasze zasoby w sieci

Popular Posts