Polecamy

Pierwsza wojna w niebie: Dziedzictwo - o książce słów kilka

Tak sobie myślimy o tym obszarze, blisko 900 stron. Saga aniołów, początek trylogii, no i kilka ciekawych albo i nie, tekstów. Próbki na...

czwartek, 7 marca 2019

Zerwany ze snu, otworzy swe oczy. W ciele człowieka, poddany w upadku śmierci.

Księga Życia
Miejsce: Synaj
Wódz: Uziel
Ranga: Pan Zastępów
Przywilej: dopuszczony
Wpis: 67 Jahdu
Dostęp: Astarte
Status: prawodawca


Zerwany ze snu, otworzy swe oczy.
W ciele człowieka,
poddany w upadku śmierci.
Zwleczony zostanie ze swego tronu.
Blask jego harf,
dźwięk jego ust,
przestaną cieszyć stworzenie.
Wyrocznia Pana[1].

Wszelka śmierć i upadek odstąpią mu,
narodzi się i powstanie w łonie żyjących.
Z pokolenia królów ziemi zrodzi się,
wśród potomków Dawida[2] okaże swe oblicze.
Po tysiącleciach powstanie,
aby oddać pokłon ludzkości.
Zwiedziony zostanie przez Michała,
w dźwięku pieśni ospałej.
Osiądzie w mieście przeznaczenia,
gdzie Gog i Magog zwoła swe armie.
Tu przystąpi Michał
i Jezus zjawi się ku chwale Słowa.
Narodzi się w nim ta, którą umiłował.
Wyrocznia Pana.

Ducha roztoczy nad wodami
i wzniesie wśród gór i przestworzy.
Zapomni o życiu,
przyjmując los człowieczy,
z woli Pana
dostąpi przymierza Mojżesza.
W ziemi duch potężny,
ukochany syn powstanie.
Nie pamięta syn o duszy ojca,
jak ojciec o duszy syna.
Zapomniane Jeruzalem.
Płacząca kraina.
Lament.
Przekleństwo tłoczy.
Wyrocznia Pana.

Zrodzeni zostaną z innej matki,
poddani innej krwi będą.
Rodzicielka stanie się nierządnicą,
a owoc Oblubieńca zgnije.
Wyrocznia Pana.

Wzniosą się piaski pustynne,
i zakryją ich kości pradawne.
Zatrwoży się Duch Pana,
gdy spojrzy w kierunku Ziemi.
Przepędzony wśród Chaldejczyków,
w Moabie znajdzie odkupienie.
Porzuci myśl o Oblubienicy,
potomkowie Michała zwiodą ich.
Oblecze się Uziel prawem proroków.
Wyrocznia Pana.

Otworzył swą czeluść Babilon,
rozwarły gardziel narody Samarii[3].
Wobec świata umarłeś,
goniłeś pędem,
zwiedziony miłością kananejskiej ziemi.
Walkę podjąłeś, przegraną za życia,
urwałeś kęs z dawnych czasów.
Duch okazał się pusty,
nie poznał syn i oblubienica.
Śmierci nie uczynisz w gniewie,
lecz nie pożałujesz w upadku.
Droga wasza przeminie,
a świat rozstąpi się pod nogami.
Nie poznasz końca wędrówki,
nie schronisz się i nie wybawisz wybranych.
Kara zostanie wymierzona ręką samego Stwórcy.
Wyrocznia Pana.

Syn przeklęty zostanie,
w ziemi złoczyńców polegnie,
wykluty w łonie upadku,
spłonie na brzuchu ladacznicy,
która nierząd babiloński czci nad światem.
Szuka ona upadku i końca znienawidzonych ludzi.
Znajdzie go i powali, Wielka Nierządnica[4].
Nie pogodzi się z własną duszą,
lecz zwróci przeciw tobie,
w niechybnej zagładzie.
Babilon roztworzył swe wrota,
którymi wyszła Nierządnica.
Nadzieja i Łaska – jej imiona przewrotne,
powtórzysz kilkakroć za życia.
Wyrocznia Pana.

Synu, mój Azanie.
Strzeż się Nierządnicy!
Zwiedzie cię, a ciało jej nie będzie ci służyć,
którego ciepło odda innym.
Potomkini dawnych Hetytów,
rozsiadła się w mieście mym umiłowanym.
Zdradziła wasze pieśni i słowa,
cel odbierając życiu.
Zgasiła swe ciało w próżności,
oddając się jarzmu przekleństwa.
Wyjdzie z domu grzechu,
w którym ojcowie i córki przeklęte,
wobec siebie w sodomii[5] żyć będą.
Pijacy Efraimu[6].
Powstań Panie Zastępów,
czas przeminął miłości.
Wyrocznia Pana.

Nastał gniew i trwoga nad życiem.
Odrzuć przekleństwo wyrodnych,
i pojmij ukochaną z kraju Saby,
wśród piasków porzuconą samotnie,
pochwyć jej berło panujących.
Kamień stworzony w Ogrodach Pana,
umieść w koronie z ziemi.
Synem jesteś mym –
uczyń wedle mej woli.
Wyrocznia Pana.

Odrzuć blokady odwieczne,
wyzwól duchy pradawne,
łaknące posuchy twej duszy.
Strwożony prorokuj z Ziemi.
Pan bliski i pewne Jego imię.
Nadchodzi czas przebytej chwały,
poderwij się Uzielu z Ziemi.
Wyrocznia Pana.

O córy Sydonu[7]!
Bracia Aszdod!
Jeruzalem krwią córek zbroczone.
Palestyna[8] krwią synów przepełniona.
Dzieci Pana toczą wojnę,
stając brat przeciw bratu.
Nadchodzi wyzwolenie,
Babilon i jego żniwo przeklęte.
Trupy ziemi wyznały swą krzywdę.
Przywalony wstać musisz,
otrzyj jarzmo i walcz wśród narodów.
Prorokuj Ziemi, twórz wobec życia bogactwo.
Wyrocznia Pana.

Powstań Panie Zastępów,
czas przeminął nicości.
Wyrocznia Pana.


[1] Wyrocznia Pana – jest to akcent wypowiedzi, podkreślający jej donośnie znaczenie i zapowiedź sądu oraz realizację woli Pana. Używanie tego stwierdzenia w tekście, oznacza że taka jest wola Pana i słowo pochodzi od Niego. Zatem, jest to Wyrocznia samego El. Daw­nym zwyczajem, różne wyrocznie, starały się poznać wolę Stwórcy. Wyrocznia Pana jest najwyższą z wyroczni, pochodzącą od samego Stwórcy. Często, ten akcent w wypowiedzi, stosują prorocy dla podkreślenia wyjątkowej roli swojego przekazu.
[2] Dawid – ur. ok. 1040 p.n.e. – zm. ok. 970 p.n.e. – postać biblijna, król Izraela od ok. 1010 p.n.e., poeta. Najmłodszy syn Jessego z Betlejem, ojciec Salomona. Ojciec rodu Dawidytów.
[3] Samaria – „należąca do straży”, „góra straży”, stolica państwa północnego Izraela.
[4] Wielka Nierządnica – symbol z Ap 17. Przedstawia postać kobiecą, która oddaje się nierzą­dowi z królami ziemi, a jej mieszkańcy upajają się winem jej nierządu. Izrael stawał się nierządnicą, gdy był nieprawy. Zdrada prawa, oznacza nierząd z tym, co złe. Prz 29, 3, stwierdza, że kto przystaje z nierządnicami, ten mądrość trwoni.
[5] Sodomia – zboczenie seksualne, polegające na uprawianiu stosunków płciowych ze zwierzę­tami.
[6] Efraim – „niezwykła żyzność”, „płodność” – jedno z dwunastu pokoleń izraelskich, wywo­dzące się od drugiego syna Józefa – por. Rdz 41,52. Jeroboam, wywodzący się z Efraimitów, został pierwszym królem Królestwa Północnego, Izraela. Po 722 r. p.n.e. Efraim dostał się pod panowanie Asyrii i zniknął z historii.
[7] Sydon – „połów ryb” – portowe miasto Fenicji, od którego Fenicjan nazwano Sydończy­kami.
[8] Palestyna – pierwotne tereny, przez które greccy żeglarze określali obszar położony na wschod­nim wybrzeżu Morza Śródziemnego, zamieszkały przez Fenicjan i Filistynów. W 135 r. n.e. Rzymianie zmienili nazwę prowincji z Judea na Palestyna.Fragment z książki Pierwsza wojna w niebie: Dziedzictwo Zerwany ze snu, otworzy swe oczy. W ciele człowieka, poddany w upadku śmierci.

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Jeśli chcesz przeszukać nasze zasoby w sieci

Popular Posts