Polecamy

Pierwsza wojna w niebie: Dziedzictwo - o książce słów kilka

Tak sobie myślimy o tym obszarze, blisko 900 stron. Saga aniołów, początek trylogii, no i kilka ciekawych albo i nie, tekstów. Próbki na...

poniedziałek, 28 stycznia 2019

Imiona dwudziestu czterech wodzów

Uczynił je Pan na początku istnienia świata. Obdarzył też tymi cechami tchnienie człowiecze i stworzył mu opiekuńcze duchy, które nim władają. I tchnął weń je. Znając ich imiona, można je wezwać przed oblicze lub prosić o ocalenie w słabości. Duchy jednak rzadko słuchają. Nikt nie poznał ich imion. Dają człowiekowi moc, ale nie ustalają, jak to wykorzysta. Wszystko zależne jest w tym od samych ludzi.

Następnie odczytał imiona, wykonując wolę:


– Oto idzie Amachiel, władca pychy.
– Oto idzie Numa, pan rozkoszy.
– Oto idzie Reguiel, twórca miłości.
– Oto idzie Toriel, przyjaciel zdrady.
– Oto idzie Worivel, niosący nadzieję.
– Oto idzie Gader, pełen smutku.
– Oto idzie Hdial, a za nim podąża zwątpienie.
– Oto idzie Seragiel, niosąc miły naszym sercom honor.
– Oto idzie Miguel, niosąc w swych ramionach oddanie.
– Oto idzie Rafazel, pełen sentymentu.
– Oto idzie Mitiel, przepełniony wiernością.
– Oto idzie Ardal, niosący szacunek.
– Oto idzie Mittaniel, pełen przyjaźni.
– Oto idzie Araziel, niosąc tęsknotę.
– Oto idzie Liporel, pan tchórzostwa.
– Oto idzie Natangiel, odwaga z nim współgra.
– Oto idzie Karimel, a imię jego oznacza męstwo.
– Oto idzie Jozuel, a drogą mu poświęcenie.
– Oto idzie Mitwiel, przewodniczy strachowi.
– Oto idzie Azaragal, a wiedza mu drogą.
– Oto idzie Demigurgiel, mądrość przywołuje w słowach.
– Oto idzie Dametiel, wytrwałe orędzie.
– Oto idzie Zachiel, oznaczający cierpliwość.
– Oto idzie Urgiel, co znaczy pamięć.


Stanęli wtedy wszyscy przed Panem, naprzeciw Tronu. A On im przekazał słowo. Imiona te zostały odkryte przed tym zgro­madzeniem. Od teraz stało się jasne, że nadszedł właściwy czas na ocenę człowieka. I wyznali wodzowie Panu, czyny i przewinienia lu­dzi. A Pan, po ich wysłuchaniu, oburzył się. I zasiadło dwudziestu czterech wodzów na swych tronach, wokół Tronu Pana. Zgroza ogar­nęła lu­dzi i przerażenie. 


Fragment z książki Pierwsza wojna w niebie: Dziedzictwo 


Pierwsza wojna w niebie: Dziedzictwo

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Jeśli chcesz przeszukać nasze zasoby w sieci

Popular Posts